Onderhandelingen gemeente cao 2021

Onderhandelingen cao Gemeenten van start

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen.

Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies. Vrijdag 13 november jl. FNV Overheid heeft haar inzet met de werkgevers delegatie uitgedeeld.

onderhandelingen gemeente cao 2021

Zoals onze leden van ons gewend zijn en mogen verwachten, staan wij natuurlijk voor de kwaliteit van onze inzet. Als FNV Overheid bewaken we hierbij dat de belangen van onze leden hierbij niet uit het oog worden verloren. Cookies op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

Marketing cookies : Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen. Alle cookies accepteren. Onderhandelingen cao Gemeenten van start. Door Redactie 19 november Volgende onderhandelingen Op 25 november vinden de volgende onderhandelingen plaats.

Wij helpen je graag Bij al je vragen over werk, inkomen en lidmaatschap. Disclaimer Privacy Cookies.De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover. De uitslag bij de WSGO vindt u op hun website. Opmerkingen die veel werkgevers maakten, gingen over de volgende onderdelen van de arbeidsvoorwaardennota:.

Furki baand lyrics in hindi

Uit de ledenraadpleging en een eerdere peiling onder medewerkers, blijkt dat zowel werkgevers als medewerkers niets zien in het spaarverlof. Het spaarverlof wordt geen onderdeel van de inzet.

Waze api travel time

De werkgevers gaan de vakbonden voorstellen om die mogelijkheid te verkennen. De aanpassingen zijn verwerkt in de inzetbrief. Cao inzet gemeentelijke werkgevers. Gerelateerde onderwerpen Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Cao-onderhandelingen. Inzetbrief gemeentelijke werkgevers Werkgevers stellen onder andere voor: Harmonisatie van bovenwettelijk verlof Afspraken over door gemeenten te voeren vitaliteitsbeleid Actualiseren van bovenwettelijke sociale zekerheid Een eerlijker en transparanter stelsel voor roostertoelagen De inzetbrief is namens de VNG en de WSGO.

Cao-onderhandelingen: eerste cao-overleg van 2021

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging De inzet is gebaseerd op de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota. Dit is de uitslag: gemeenten hebben gestemd.

Opmerkingen die veel werkgevers maakten, gingen over de volgende onderdelen van de arbeidsvoorwaardennota: Verlof. Bij werkgevers die tegenstemden, gaan de meeste opmerkingen over het voorstel voor de harmonisatie van verlof. Een aantal werkgevers die voorstemden, is ook tegen harmonisatie van verlof of onderdelen van het voorstel, maar een groter aantal gemeenten meldt expliciet aan juist wel voor het voorstel te zijn.

Bij zowel werkgevers die voorstemden als werkgevers die tegenstemden, zijn er veel tegen een afspraak over spaarverlof. Start overleg De werkgevers en de vakbonden beginnen de onderhandelingen op 13 november.De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen.

Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies. De werkgevers hebben wel een kleine stap gemaakt en hebben het grootste deel van hun decentralisatievoorstellen voorlopig teruggetrokken. Helaas heeft dat geen resultaat opgeleverd en zijn we weer terug bij af, omdat we nog steeds discussie hebben over het uitvoeren van het pensioenakkoord op centraal niveau. De werkgevers hebben namelijk aangegeven dat zij geen collectieve afspraak willen maken.

Ze willen die hoogstens per bedrijf regelen en het aan die individuele bedrijven over laten of ze er afspraken over willen maken met hun OR. Wij zien dat niet zitten en vinden dat er in de cao hierover afspraken moeten worden gemaakt.

Dit terwijl de omzetten en winsten in de Tuinzaadbranche nog steeds erg goed zijn. De omzetten en winsten zijn in wederom gestegen en de bedrijven hebben weinig tot geen last van de coronacrisis. Dit beeld is onlangs wederom bevestigd door de sectoranalyse van Seed Valley. Er is in onze ogen geen reden voor loonmatiging. Wij zullen op zeer korte termijn een petitie lanceren om jullie in de gelegenheid te stellen om de vakbondseisen kracht bij te zetten.

De kern van de eisen zijn:. Helaas blijkt het zeer lastig om de informatie met werknemers te delen, omdat sommige bedrijven weigeren om hun communicatiekanalen beschikbaar te stellen voor vakbondsinformatie. Daarbij zijn ook kaderleden aangesproken op het delen van vakbondsinformatie. We vinden dit niet acceptabel omdat hierover in artikel 6 van de cao afspraken zijn gemaakt, maar ook niet omdat dit de vrijheid van vakbonden aantast.

Wij hebben deze signalen ook gedeeld met de werkgeversdelegatie en er nogmaals op aangedrongen dat de vakbonden de ruimte moeten krijgen om informatie te delen.

Wij zullen onze communicatie de komende weken intensiveren en alle opties benutten om de werknemers beter en sneller te informeren. Cookies op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

Marketing cookies : Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen. Alle cookies accepteren. Cao-onderhandelingen Tuinzaadbedrijven vastgelopen.

Door Redactie 03 maart Hoe nu verder Wij zullen op zeer korte termijn een petitie lanceren om jullie in de gelegenheid te stellen om de vakbondseisen kracht bij te zetten.

Wij helpen je graag Bij al je vragen over werk, inkomen en lidmaatschap. Disclaimer Privacy Cookies.De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Inmiddels is er drie keer gesproken tussen vakbonden en werkgever. Alle punten van FNV Overheid zijn op tafel gelegd.

Hoe ziet de cao eruit in 2021?

De werkgever heeft nog geen definitieve inzet, maar verwacht deze volgende week te kunnen geven. Ondertussen kon er natuurlijk wel op onze punten worden gereageerd. Wij hebben voorgesteld om een afspraak te maken - conform het pensioenakkoord - over eerder stoppen met werken.

De werkgever vindt dit te duur en ook niet nodig omdat er al veel wordt gedaan om mensen duurzaam aan het werk te houden tot aan de pensioenleeftijd.

Cookies op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Marketing cookies : Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen. Alle cookies accepteren. CAO-onderhandelingen Rijk gestart.

onderhandelingen gemeente cao 2021

Door Redactie 29 januari Afspraken pensioenakkoord Wij hebben voorgesteld om een afspraak te maken - conform het pensioenakkoord - over eerder stoppen met werken. Kortom: een moeizame start! We geven nog niet op, maar makkelijk zal het niet worden! Wij helpen je graag Bij al je vragen over werk, inkomen en lidmaatschap. Disclaimer Privacy Cookies.Hoewel partijen er nog niet uit zijn, is er wel voldoende basis om verder te praten.

De Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV hebben het cao-overleg hervat, omdat het vorig jaar niet is gelukt om een nieuw cao-akkoord te sluiten voor Deze cao blijft van kracht tot er, eventueel met terugwerkende kracht, nieuwe afspraken worden overeengekomen.

Cao-partijen zijn in februari weer met elkaar om de tafel gegaan om het overleg over een nieuwe cao te vervolgen. Ook is een salarisverhoging over het jaar aan de orde gekomen. Home Nieuws Cao-onderhandelingen: eerste cao-overleg van Cao-onderhandelingen: eerste cao-overleg van 02 mrt Om de tafel Cao-partijen zijn in februari weer met elkaar om de tafel gegaan om het overleg over een nieuwe cao te vervolgen.

Gerelateerde items. Cookies: Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze disclaimer.

Accepteren Weigeren.De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen.

onderhandelingen gemeente cao 2021

Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Spitting out water meme

Tijdens de onderhandelingen op 22 januari is gebleken dat de werkgevers VNG geen beweging laat zien om tot elkaar te komen. De bonden begrijpen dit maar willen niet dat de gemeenteambtenaar hier de dupe van wordt.

Irrigatore nasale farmacia

Het loonbod blijft feitelijk een nullijn, zoals de VNG ook in haar inzetbrief in oktober jl. Verder is de VNG van mening dat de fiscale aanpassingen die in januari dit jaar op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende compensatie biedt voor de prijsindexering.

De VNG vindt daarnaast dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical al voldoende zijn. Eerder dit jaar heeft de werkgroep Vitaliteit vertegenwoordigd door zowel de VNG als de bonden een gezamenlijk en weloverwogen advies gegeven. Daar worden nu door de VNG eenzijdig elementen uit gehaald. Dit zet het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners onder druk.

Verder blijft de VNG bij het standpunt om de nawettelijke werkloosheidsuitkering en de uitbetaling van het derde ziektejaar af te schaffen. Ook hier zijn de bonden het niet mee eens. De VNG gaat vooral voorbij aan de uitkomsten van het brede onderzoek dat gehouden werd in augustus Het harde werk van de gemeenteambtenaar lijkt hierdoor weinig waardering te krijgen.

Andere sectoren in crisis, zoals de KLM of de NS, laten hun medewerkers in ieder geval iets van waardering zien. De bonden hebben afgesproken om dit eerst te bespreken met de kaderleden. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen? Hier vind je informatie over alles wat van belang is voor jouw werk als gemeenteambtenaar. Cookies op websites van de FNV De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren.

Marketing cookies : Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen. Alle cookies accepteren. Home Nieuws Sector Overheid 01 Update cao-onderhandelingen gemeenten. Update cao-onderhandelingen gemeenten Helaas nog geen stap verder. Door Redactie 27 januari Loonbod Het loonbod blijft feitelijk een nullijn, zoals de VNG ook in haar inzetbrief in oktober jl.

Verlof en vitaliteit De VNG vindt daarnaast dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical al voldoende zijn. Sociale zekerheid Verder blijft de VNG bij het standpunt om de nawettelijke werkloosheidsuitkering en de uitbetaling van het derde ziektejaar af te schaffen. Wij helpen je graag Bij al je vragen over werk, inkomen en lidmaatschap. Disclaimer Privacy Cookies.Vrijdag 19 februari was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke ca De werkgevers en de v Het overleg over de nieuwe cao voor personeel in de gemeentelijke sector is op 13 november jl.

Het advies over verlof en vitaliteit wordt voorgelegd aan de leden en meegenomen in het cao-overleg. Bedankt dat u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief. Vul onderstaande gegevens in om uw aanmelding af te ronden. Skip to main content. Home Onderhandelingen Onderhandelingen Hier vindt u alle actuele berichten over de cao onderhandelingen van Werkgevers doen bod, vakbonden schorten overleg op Vrijdag 19 februari was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke ca Cao-overleg begonnen Het overleg over de nieuwe cao voor personeel in de gemeentelijke sector is op 13 november jl.

Planning en voorbereiding overleg over cao De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao gaan beginnen. Advies werkgroep Verlof en Vitaliteit Het advies over verlof en vitaliteit wordt voorgelegd aan de leden en meegenomen in het cao-overleg.

Aanmelden nieuwsbrief Bedankt dat u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief.


thoughts on “Onderhandelingen gemeente cao 2021

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *
    *

BACK TO TOP